Pracujeme pomocí sociálně-psychologického výcviku, tréninkových programů, counsellingu, koučování či supervize.

Nové termíny výcviku v psychodynamickém koučování naleznete zde:

S kým spolupracujeme

Naše profesionální služby pomáhají růst mnoha společnostem po celé České republice.

Jakým způsobem poskytujeme služby?

piktogram - osobní setkání
Osobně
piktogram - on-line videokonference
On-line

Většinu služeb jsme schopni poskytovat dvěma způsoby. První formou je tradiční osobní setkání. Druhou – novou – možností, jak se setkat, je prostřednictvím on-line videokonference.